روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی

آدرس: خیابان طالقانی قبل از چهارراه مفتح مجتمع فرهنگی دانشجویی 13آبان
تلفکس:  88313241

سامانه پیام کوتاه: 660000313