سیر نمایشگاهی مجازی پیشگیری از آسیب های اجتماعی؛

سیر نمایشگاهی پیشگیری از اعتیاد

سازمان بسیج دانشجویی استان ایلام با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان ایلام، سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی در کانالها و گروههای بسیج دانشجویی دانشگاه های استان برگزار کرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / سازمان بسیج دانشجویی استان ایلام با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان ایلام، سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی با موضوع اعتیاد در کانالها و گروههای بسیج دانشجویی استان ایلام برگزار کرد.

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار