بازدید سردار جانشین فرمانده سپاه فجر فارس از کارگاه تولید ماسک بسیج دانشجویی

سازمان بسیج دانشجویی استان فارس هفت کارگاه مستقل تولید ماسک را راه اندازی کرده است. سردار بوعلی جانشین فرمانده سپاه فجر فارس و هیئت همراه از کارگاه تولید ماسک بسیج دانشجویی فارس بازدید و از زحمات انجام شده توسط دانشجویان بسیجی تقدیر و تشکر نمودند.ارسال نظر


captcha