حضور خیرین قم در جمع رزمندگان در دفاع از حمله بیولوژیکی

حضور آقایان پارچه باف و خلج در بین دانشجویان بسیجی قرارگاه شهید دکتر قاسمیارسال نظر


captcha