آدرس:
       کردستان, سنندج, خیابان جام جم, جنب صدا و سیمای مرکز کردستان, مجتمع شهدای دانشجو, ناحیه بسیج دانشجویی استان کردستان
 
   تلفن:
        087-33666071
 
   فکس:
        087-33666071
 Security code