آرشیو یادداشت
یکی از دانشجویان دانشگاه کردستان طی یادداشتی در تحلیل سخنان دیروز رهبر نوشت: رهبری با هیچ کس در تحریف اصول انقلابی و اسلامی رودربایستی ندارد حتی اگر رییس جمهور کشور در رأس کسانی باشند که این خط اشتباه را مدیریت میکنند.
براستی چند درصد هیات آمدنمان "عشق به نماز " را تولید کرده؟! منظورم خواندن دست و پاشکسته نماز نیست... عشق به نماز... شوق به نماز ... پس حال معنوی بعد از هیات کاربردش کجاست؟!! آیا واقعیست؟
|< < 1 > >|
آخرین اخبار
در پی سخنان نابخردانه ترامپ در مورد ملت ایران و خروج از ب...
خروش اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج...
دانشجویان بسیجی مریوان در محکومیت خروج آمریکا از برجام گر...
تجمع اعتراض آمیز دانشجویان بسیجی دانشگاه های شهرستان قروه...